De 6 a 7 anys (1r i 2n)

MÚSICA I MOVIMENT + CONJUNT ORFF  (1r i 2n)

Activitat en la qual els infants fan els primers passos per aproximar-se al ritme, la pulsació, l’expressivitat corporal, l’emissió de la veu, les estructures musicals senzilles i el treball en equip a través de la cançó, l’audició, la dansa i el joc.

La sessió de Conjunt orff és un conjunt d’instruments de percussió (plaques: xilòfons, metal·lòfons, carillons, etc.) mitjançant el qual els alumnes treballen de manera pràctica els aspectes del llenguatge musical i la pràctica instrumental en conjunt.

  • Horari: 1 sessió de Música i Moviment de 45′ (dilluns) i 1 sessió de Conjunt Orff de 45′ (dijous).
  • Quota mensual: 45€
  • Matrícula anual*: 56€

A final de curs, els alumnes de 2n de primària fan 6 sessions extres de ‘Roda d’instruments’, on tenen la oportunitat de conèixer i familiaritzar-se de forma pràctica amb els instruments de les diferents agrupacions musicals que s’ofereixen a l’escola.

 

*En matricular 2 membres de la mateixa família es paga una única matrícula anual de 75€, i a partir de tres membres el preu de la matrícula és de 85€.

Anuncis